Vi har två huvudområden för våra tjänster


Vi hjälper våra kunder med tjänster inom Management, samt med Transportlogistik/Teknik

Management

Här ser du våra tjänster inom området Management.

Projektledning/processledning

Vi är erfarna projektledare som gärna arbetar i stora eller komplexa projekt med vana att arbeta efter gängse, eller kundanpassade, projektstyrningsmodeller. Vi har också stor vana att arbeta som processledare i utredningsuppdrag, ofta i sammanhang där många organisationer och myndigheter är involverade.

Affärs- och verksamhetsutveckling

Affärs- och verksamhetsutveckling handlar ofta om att transformera verksamheter från ett känt nuläge till ett önskvärt målläge. Det kan handla om processutveckling, styrformer, organisation, kulturfrågor etc. I förändringsarbeten som dessa är vi vana att jobba som utredare nära de människor som påverkas.

Beslutsstöd

Vi erbjuder Business Intelligence som stöd för ett effektivt beslutsfattande. Vanligtvis sker detta med metoder baserad på datorbearbetning av stora/komplexa informationsmängder, såväl intern som extern. I många sammanhang finns informationen spridd inom företaget, är inte känd eller finns inte sammanställd vid beslutsögonblicket. Viktiga ledord för informationshanteringen är därför överblickbarhet, tillgänglighet, snabbhet och tillförlitlighet. En första åtgärd för många organisationer blir ofta att åtgärda brister i kvalitén på den information/data som samlas in.

Management for hire

Vi har stor erfarenhet av ledarskap och har verkat i chefsroller såväl inom privat som offentlig verksamhet på olika organisatoriska nivåer. Vi erbjuder därför möjligheten att gå in i tidsbegränsade chefsroller. Detta kan vara aktuellt inte minst i olika skeden i förändringsprocesser.

Transportlogistik/teknik

Vi arbetar i huvudsak som beställarstöd i dessa sammanhang och utför analyser, identifierar verksamhetsbehov, kartlägger och utvecklar processer samt medverkar vid val, utformning och implementering av olika typer av stödsystem.

Vi tillför specialistkunskap i projekt och kan ta totalansvar för utveckling av kompletta lösningar. I vårt utbud ingår Program/Project Management, Configuration Management, Test Management samt System Management. Våra uppdrag har gjort oss till experter inom:

  • IT arkitektur
  • Produktkontroll och integration
  • Test av tekniska system, funktionstest till integrations- och systemtest

Bland de områden vi verkar inom idag kan nämnas:

  • Driftstöd och utveckling av vägsidessystem för trafikstyrning och trafikinformation
  • ITS-lösningar för interaktion mellan vägsystem och fordon t.ex. för säkrare kollektivtrafik, säkrare vägarbetsplatser, trafikledningssystem för motorvägar (MCS-Motorway Control System).

Våra kompetenta konsulter

Leif Adolfsson
styrelseledamot

Civilingenjör från LTU med brett verksamhetskunnande som genom åren successivt byggt upp sin erfarenhet genom att målmedvetet verka i olika roller. Som ledare, expert, stabsperson m.m. har Leif samlat på sig erfarenhet som krävs för utvecklings- och förändringsarbeten. Fokusområden är lednings- och styrfrågor (management) med avseende på företag och organisationer, strukturförändringar i samhället (informationssamhället) och verksamhetsutveckling. Leif har ett starkt intresse för förändrings- och utvecklingsfrågor där informationsteknikens potential tas tillvara, inte minst inom transportområdet.

Leif nås på telefon 070 – 346 94 03
eller e-post: leif.adolfsson@itsfuture.se

Åke Andersson
VD

IT-arkitekt med fokus på helheten inom infrastruktur, arkitektur och teknik.Åke har lång erfarenhet från uppdrag inom områden som Trafikstyrning (MCS) och Trafikinformation (ITS), Geografiska Informationssystem (GIS), objektorienterad teknik samt Internet / Intranet-lösningar. Åke arbetar också med förstudier, analyser och projektledning.Åke nås på telefon 070 – 340 00 58
eller e-post: ake.andersson@itsfuture.se

Lars Forslöf
konsult

Lars Forslöf har under 20 yrkesverksamma år arbetat som projektledare, konsult och VD i ett näringslivsbolag. Verksamheterna har varit både inomtekniskt komplexa system och projekt med många olika parter delaktiga.Ofta har arbetet skett i gränsland mellan utbildning/forskning ochkommersiell utveckling/företagande – och ibland med internationell bäring.Lars är en driven projekt-/processledare med en förmåga att hantera uppdrag på alla nivåer i en organisation.

Lars nås på telefon 072-242 66 20
eller e-post: lars.forslof@itsfuture.se

Anders Åhrman
styrelseordförande

Civilingenjör vid Lunds Tekniska högskola och företagsekonom vid Uppsala Universitet. Anders fokusområden är projektledning, processledning och verksamhetsutveckling. Han har en bred generalistkompetens med fokus på management, verksamhetsförändringar, uppdrags- och projektledning med huvudinriktning på den offentliga sektorn. Anders har lång yrkeserfarenhet i olika roller och verksamheter inom Vägverket och har verkat de senaste 16 åren som konsult inom IT-, trafik- och transportlogistikområdet.

Anders nås på telefon 070 55 636 55 / 0243 – 734 73
eller e-post: anders.ahrman@itsfuture.se

Referenser

Sedan starten, 2004, har vi arbetat med uppdrag från en rad olika företag och organisationer. Nedan finns exempel på några av de företag och organisationer som valt att arbeta med oss. Med flera av organisationerna har vi dessutom ramavtal.

Trafikverket
Transportstyrelsen
Vägverket
Landstinget Dalarna
Borlänge Kommun
Region Dalarna

ITS-Dalarna
Mittdalarna/Falun Borlängeregionen AB
Stiftelsen Teknikdalen
Falu Kommun
24- timmarsmyndigheten
Vegtilsynet i Norge

Välkommen att kontakta oss!


Kontakta oss

Är du intresserad hur vi kan hjälpa ditt företag. Ta kontakt med oss så kan vi tillsammans diskutera situationen och vi kan föreslå en lösning.

Skicka oss ett meddelande

Ring oss direkt 0243-734 70